دیبای دانش

مقاله ها

هفدهمین دوره مسابقات بین المللی کودکان هوشمند، آفریقای جنوبی(ژوهانسبورگ)2017

هفدهمین دوره مسابقات بین المللی کودکان هوشمند، آفریقای جنوبی(ژوهانسبورگ)2017

هفدهمین دوره از رقابت های بین المللی محاسبات ذهنی با چرتکه در 28 دسامبر 2017 در آفریقای جنوبی (ژوهانسبورگ) برگزار گردید.فراگیران در این دوره از مسابقات بین المللی در پنج سطح A,B,C,D,E با یکدیگر به رقابت پرداختند.

11 فراگیر از موسسه کودکان هوشمند در مسابقات جهانی آفریقای جنوبی- ژوهانسبورگ شرکت کردند و یکی از فراگیران به نام نیایش فرح بخش موفق به کسب مقام قهرمان قهرمانان شد و مابقی فراگیران موفق به کسب مقام قهرمانی شدند.