دیبای دانش

مقاله ها

نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی با چرتکه در تایلند PAMA 2019

نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی با چرتکه در تایلند PAMA 2019

نوزدهمین دوره از رقابت های بین المللی محاسبات ذهنی با چرتکه در 22 دسامبر 2019 در تایلند برگزار گردید.فراگیران در این دوره از مسابقات بین المللی در پنج سطح A,B,C,D,E با یکدیگر به رقابت پرداختند.

55 فراگیر از موسسه کودکان هوشمند در مسابقات جهانی تایلند شرکت کردند و 3 نفر از فراگیران به نام امیرمهدی کرامتی، محمدهاتف دهقان و ستایش یاوری موفق به کسب مقام قهرمان قهرمانان شد و مابقی فراگیران موفق به کسب مقام قهرمانی شدند.