دیبای دانش

Super User

Super User

پنج شنبه, 20 دی 777 19:22

جویم

موسسه افق دانش

نماینده: رحمانیان

آدرس: شهرستان جهرم. جویم .بوستان4 

تلفن:  09361674117

جمعه, 10 اسفند 777 19:08

کازرون

زبانکده تلاش

نماینده: مجید اسکندری

آدرس: کازرون. خیابان امام خمینی.  

تلفن:07142241929 و 09177216234

پنج شنبه, 20 دی 777 18:58

خفر

مهد کودک  وپیش دبستان باغ گلها

نماینده: زهره اسدی

آدرس: خفر . شهر باب انار. بالاتر از اداره منابع طبیعی 

تلفن:09176182789 و 07154502242

چهارشنبه, 11 -2666 13:10

اقلید

مهد کودک ریحانه بهشتی

نماینده: زرین کلاه

آدرس: اقلید بلوار امام خمینی .جنب بانک صادرات کوچه شهید ایمنی . کوچه ارغوان 

تلفن:09164933541 و 07144533571

صفحه1 از10